Odpis na ZFŚS w 2022 r.

W związku z nowelizacją ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w zakresie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej, do ustalenia wysokości odpisu na fundusz socjalny w 2022 r. należy wziąć pod uwagę przecięte wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r., które wynosi 4434,58 zł.

Przypominamy, że jak co roku pracodawca ma obowiązek przekazać równowartość odpisów na zfśs na rachunek bankowy dedykowany funduszowi do 30 września 2022 r., z zastrzeżeniem, że co najmniej 75% równowartości tego odpisu należy przekazać do 31 maja 2022 r.

Prawnikiem doradzającym naszym Klientom w zakresie zfśs jest mec. Justyna Grzelak-Grzyb.

Zachęcamy do lektury artykułów dot. zfśsna łamach bloga Prawo w HR – praktycznie o prawie pracy:

11.04.2022