Nowa definicja młodocianego

Od dnia 1 września 2018 r. zmianie ulegnie definicja pracownika młodocianego. Dotychczas młodocianym w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu młodocianych była osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat.

Po zmianach, które weszły w życie, młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie ukończyła 18 lat. Zgodnie z nowym brzmieniem ww. definicji, co do zasady zabronione będzie zatem zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.

21.08.2018