Jakie zadania czekają HR w 2023 roku w związku ze zmianą przepisów?

W dniu wczorajszym Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą do kodeksu pracy przepisy dotyczące pracy zdalnej oraz badania trzeźwości pracowników. Pozostaje jej rozpatrzenie przez Senat oraz złożenie podpisu przez Prezydenta. Będziemy na bieżąco informować Państwa o dalszych etapach procedowana tej ustawy. W dalszej perspektywie mamy także nowe wymogi i formalności wymuszone implementacją do polskich przepisów dyrektywy o przejrzystości i przewidywalności warunków zatrudnienia oraz tzw. dyrektywy work-life balance. Każde z tych rozwiązań wymaga podjęcia przez pracodawcę określonych czynności, do których warto być przygotowanym.

Z uwagi na powyższe, zapraszamy Państwa na bezpłatny webinar, podczas którego mec. Anna Kamińska oraz mec. Michał Szuszczyński opowiedzą, które działania są faktycznie konieczne i warto się nimi zająć w pierwszej kolejności, a które są niezasadnie przestawiane jako obowiązkowe w ramach „chwytów marketingowych”, podczas gdy w rzeczywistości są albo stosunkowo „niewymagające” albo mogą poczekać na spokojniejszy, niż końcówka roku, okres.

Zachęcamy do udziału – szczegółowe informacje.

📆 środa, 21 grudnia br.
⏰ 10:00 – 11:00
Rejestracja: Zadania dla HR-u na 2023 rok – zmiany w przepisach

19.12.2022