Dalej szkolimy – tym razem „na warsztacie” umowy cywilnoprawne (w tym B2B)

W najbliższą środę 9 września, nasza Kancelaria rozpocznie cykl szkoleniowy „Środowe poranki z prawem pracy i HR”, który prowadzi dla pracodawców zrzeszonych w organizacjach pracodawców, których członkiem jest także nasza Kancelaria, tj. Wielkopolskiego Klubu Kapitału oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców „Lewiatan”.

Jest to projekt, w ramach którego raz w miesiącu, w środę przy porannej kawie, będziemy przybliżać pracodawcom wybrane zagadnienia  związane z zatrudnianiem pracowników. Proponując tematy kolejnych szkoleń postawiliśmy, jak zawsze, na kwestie ciekawe i istotne dla pracodawców z praktycznego punktu widzenia.

Pierwsze spotkanie (w formule online) dotyczyć będzie tego, jak bezpiecznie zawierać umowy cywilnoprawne (jako alternatywę dla umów o pracę). Szkolenie to zatytułowaliśmy „Umowy o pracę, zlecenie, dzieło, B2B – zagrożenia w kontekście praktyki kontrolnej ZUS oraz PIP”. 

Szkolenie poprowadzą wspólnicy naszej Kancelarii – mec. Anna Kamińska i mec. Michał Szuszczyński.

 

 

 

04.09.2020