Zatrudnianie pracowników z Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem tzw. „specustawy ukraińskiej”

W czwartek 7 kwietnia 2022 r., of counsel Piotr Płoński poprowadzi webinarium dla członków Unii Gospodarczej Regionu Śremskiego – Śremskiego Ośrodka Wspierania Małej Przedsiębiorczości, poświęcone zatrudnianiu pracowników z Ukrainy w oparciu o tzw. „specustawę ukraińską”.

Tematyka spotkania obejmuje zagadnienia dotyczące:

  1. legalizacji pobytu i pracy obywateli Ukrainy na podstawie specustawy i innych aktów prawnych;
  2. legalizacji pobytu i pracy pozostałych cudzoziemców na podstawie obowiązujących przepisów prawa:
  • rejestracja oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy;
  • zezwolenie na pracę;
  • zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
  • informacja starosty, czyli test rynku pracy.

06.04.2022