Wygrywamy kolejny proces z byłym pracownikiem

Przed Sądem Rejonowym w B. zakończyła się, w I instancji, sprawa z powództwa byłego pracownika o podwyższenie renty wyrównawczej, w której Kancelaria reprezentowała pracodawcę – polską spółkę międzynarodowego koncernu z przemysłu gumowego.

Po trwającym ponad 4 lata procesie sądowym (w którym jako dowody dopuszczonych zostało m.in. sześć opinii biegłych sądowych) sąd w całości oddalił powództwo pracownika przeciwko naszemu Klientowi o podniesienie kwoty renty wyrównawczej związanej z wypadkiem przy pracy, któremu uległ pracownik.

Prawnikiem prowadzącym proces dla naszego Klienta jest Michał Szuszczyński.

11.08.2023