Wygrana naszego Klienta w sprawie z ZUSem

We wtorek 8 września br. zapadł wyrok w sprawie, którą prowadzimy dla naszego Klienta – spółki z branży energii odnawialnej.

Sprawa ta wszczęta została wskutek wniesienia odwołania od decyzji ZUS, w której organ rentowy uznał, że współpracujący ze Spółką przedsiębiorca (tj. osoba zawierająca ze Spółką umowę o świadczenie usług w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej) jest jej pracownikiem. Sprawa dotyczyła zatem tego, czy pomiędzy Spółką a jej „samozatrudnionym” doszło do powstania stosunku pracy, co z kolei ustalane jest poprzez ocenę, czy w ramach tej współpracy występują wszystkie cechy stosunku pracy.

Miło jest nam poinformować, że wydany przez Sąd Okręgowy w P. wyrok w całości potwierdza zasadność naszego stanowiska. Sąd zmienił decyzję ZUSu uznając, że nie doszło do powstania pracowniczego tytułu do podlegania ubezpieczeniom społecznym. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny.

Prawnikiem reprezentującym naszego Klienta w tej sprawie jest mec. Anna Kamińska.

09.09.2020