Wspieramy naszego Klienta w negocjacjach płacowych ze związkiem zawodowym

26 kwietnia 2019 r. mec. Michał Szuszczyński wspiera i reprezentuje naszego Klienta – polską spółkę międzynarodowego koncernu z branży przemysłowo – metalurgicznej – w negocjacjach z działającą w Spółce zakładową organizacją związkową.

Przedmiotem negocjacji będą zasady funkcjonowania u naszego Klienta zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

26.04.2019