Wsparcie w rozmowach ze związkami zawodowymi

Naszego nowego Klienta (spółkę z branży produkcji spawalniczej) wspieramy w procesie wprowadzania zmian do układu zbiorowego pracy. Nasze dotychczasowe doradztwo objęło analizę układu zbiorowego pracy pod kątem jego zgodności z prawem, wsparcie pracodawcy w ramach negocjacji ze związkami zawodowymi oraz przygotowanie projektu protokołu dodatkowego do układu zbiorowego pracy.

Osobą koordynującą ww. prace z ramienia Kancelarii jest mec. Michał Szuszczyński.

13.02.2019