Webinarium: zwolnienia ekonomiczne

We wtorek, 25 sierpnia br. wspólnicy naszej Kancelarii – mec. Anna Kamińska i mec. Michał Szuszczyński przeprowadzili szkolenie w formule online, poświęcone tematyce zwolnień ekonomicznych, tj. zasad i warunków rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, a także wprowadzania zmian w warunkach zatrudnienia pracowników także motywowanych ww. przyczynami.

Jak zwykle podczas naszych szkoleń, najwięcej uwagi poświęcono kwestiom praktycznym oraz ryzykom, z jakimi wiążą się dla pracodawców tego rodzaju procesy. Szkolenie adresowane było do pracodawców zrzeszonych w Wielkopolskim Klubie Kapitału oraz w Wielkopolskim Związku Pracodawców Lewiatan.

25.08.2020