Szkolnie: współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi

Mec. Michał Szuszczyński przeprowadzi w dniu 8 lutego 2019 r. dla jednego z naszych Klientów (oddziału polskiej spółki międzynarodowego koncernu z branży meblarskiej) szkolenie dotyczące zasad współpracy pracodawcy z działającymi na terenie jego zakładu pracy organizacjami związkowymi.

W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. najnowsze zmiany ustawie o związkach zawodowych, które weszły w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. i w sposób znaczący zmieniły dotychczasowe zasady współpracy pracodawcy i strony związkowej. W szczególności wprowadzono nowe uprawnienia „nie-pracowników” (zleceniobiorców, tzw. samozatrudnionych itp.) do tworzenia i wstępowania do związków zawodowych.

07.02.2019