Szkolimy doradców podatkowych

9 marca 2022 r. wspólnicy kancelarii – mec. Anna Kamińska oraz mec. Michał Szuszczyński, poprowadzą szkolenie z prawa pracy dla doradców podatkowych zrzeszonych w Wielkopolskim Oddziale Krajowej Izby Doradców podatkowych.

Tematem szkolenia będą aktualne i planowane zmiany w prawie pracy w 2022 r. wraz z przeglądem najnowszego orzecznictwa oraz stanowisk i interpretacji urzędowych.

W ramach pierwszej części szkolenia mec. Michał Szuszczyński omówi wybrane, najnowsze orzeczenia oraz interpretacje i stanowiska urzędowe dotyczące czasu pracy. Temat ten niezmiennie wzbudza wiele kontrowersji i najkrócej go charakteryzując można z pewnością użyć stwierdzenia, że „im dalej w las, tym więcej drzew”.

W ramach drugiej części mec. Anna Kamińska opowie o odpowiedzialności pracodawcy za zatrudnianie pracowników „na czarno” w kontekście nowych regulacji Polskiego Ładu, projektowanych zmianach do Kodeksu pracy dotyczących pracy zdalnej oraz badania trzeźwości pracowników, nowych przepisach zasiłkowych, a także zasadach prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

08.03.2022