Szkolenie „Mobbing w miejscu pracy” w formule on-line

W dniu 29 lipca br. mec. Michał Szuszczyński przeprowadził dla kadry kierowniczej naszego Klienta (polskiej Spółki międzynarodowego koncernu z branży automotive) szkolenie dotyczące występowania zjawiska mobbingu w miejscu pracy.

W trakcie szkolenia omówione zostały obowiązki pracodawcy dotyczące ww. zagadnienia, w tym w szczególności związane z przeciwdziałaniem mobbingowi. Mec. Szuszczyński zwrócił uwagę na bardzo dużą rolę wdrożenia przez pracodawcę stosownych polityk antymobingwych, jako narzędzia pozwalającego skutecznie zapobiegać temu zjawisku i reagować na nie. Podczas szkolenia uczestnikom zostały także przedstawione najnowsze orzeczenia sądów pracy związane z mobbingiem, nierównym traktowaniem i dyskryminacją pracowników.

30.07.2020