Szkolenie dla pracodawców zrzeszonych w Wielopolskiej Izbie Rzemieślniczej

W dniu 16 stycznia 2020 r. mec. Michał Szuszczyński przeprowadzi szkolenie dla pracodawców zrzeszonych w Wielopolskiej Izbie Rzemieślniczej.

Przedmiotem szkolenia będą zagadnienia związane z rozwiązywaniem umów o pracę oraz rozliczaniem czasu pracy.

13.01.2020