Szkolenie dla doradców podatkowych: dokumentacja pracownicza

W czwartek 21 marca mec. Anna Kamińska poprowadzi szkolenie dla członków Wielkopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych dotyczące nowych zasad prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

Uczestnicy szkolenia otrzymają praktyczną dawkę informacji o zmianach, jakie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej przynosi 2019 rok. Wyjaśnione zostaną obowiązki pracodawcy w zakresie:

  • skrócenia okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej,
  • zmiany postaci prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej (papierowa / elektroniczna),
  • zakresu prowadzenia dokumentacji pracowniczej „po nowemu”.

Szczegółowo omówione zostaną także budzące najwięcej wątpliwości kwestie związane z przepisami przejściowymi, tj. wobec jakich pracowników (od kiedy zatrudnionych) zastosowanie mają które z nowych regulacji.

Szkolenie ma przede wszystkim wymiar praktyczny.

18.03.2019