Staż pracy a różnicowanie wynagrodzenia pracowników

Na naszym blogu Prawo w HR – praktycznie o prawie pracy, radca prawny Michał Szuszczyński wskazuje, że nie zawsze staż pracy może być podstawą do różnicowania wysokości wynagrodzenia pracowników.

Mecenas Szuszczyński zwraca ponadto uwagę na niedopuszczalność dwukrotnego różnicowania wysokości wynagrodzenia w oparciu o to samo kryterium, co ma miejsce np. w sytuacji ustalania w oparciu o staż pracy stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz wysokości dodatków.

Zapraszamy do lektury artykułu „Różnicowanie wynagrodzenia pracowników ze względu na staż pracy a zasada równego traktowania”.

27.03.2023