Spór zbiorowy naszego Klienta ze związkiem zawodowym

1 kwietnia br. rozpoczął się spór zbiorowy naszego Klienta, polskiej spółki międzynarodowego koncernu z branży papierniczej, z działającą w jego zakładzie pracy organizacją związkową. Organizacja wystąpiła wobec pracodawcy z licznymi żądaniami płacowymi, m.in. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych, wprowadzenia dodatku stażowego, oraz pozapłacowymi – m.in. dodatkowego urlopu wypoczynkowego. 7 kwietnia br. odbędzie się pierwsze spotkanie pracodawcy ze stroną związkową.

Kwestie związane ze sporami ze związkami zawodowymi reguluje ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Zgodnie z jej przepisami spór zbiorowy związku zawodowego z pracodawcą lub pracodawcami może dotyczyć:

  • warunków pracy;
  • płac lub świadczeń socjalnych;
  • oraz praw i wolności związkowych

pracowników lub innych grup, którym przysługuje prawo zrzeszania się w związkach zawodowych. Ustawa reguluje m.in. zasady prowadzenia sporu, jego poszczególne etapy (wejście w spór, rokowania, mediacja, arbitraż na strajku skończywszy), a także odpowiedzialność z tytułu wszczęcia nielegalnego sporu i strajku.

Kancelaria odpowiedzialna jest za pełną obsługę prawną sporu, począwszy od oceny jego legalności, poprzez przygotowanie dokumentacji oraz wsparcie Zarządu w spotkaniach z organizacją związkową. Prawnikiem wspierającym w tym zakresie naszego Klienta jest mec. Michał Szuszczyński.

07.04.2022