Rozprawa apelacyjna w sprawie o dyskryminację ze względu na płeć

W dniu 06.12.2019 r. w Sądzie Okręgowym w S. odbędzie się rozprawa odwoławcza w sprawie (wygranej przez naszą Kancelarię w I instancji), w której była pracownica naszego Klienta (europejskiego koncernu produkującego maszyny rolnicze) złożyła pozew o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji ze względu na płeć. W sprawie tej konsekwentnie reprezentujemy i udowadniamy stanowisko naszego Klienta wskazującego na obiektywne (tj. niedyskryminacyjne) przesłanki, którymi pracodawca kierował się różnicując wynagrodzenie pracowników.

Prawnikiem, który z ramienia Kancelarii prowadzi proces, jest mec. Michał Szuszczyński.

04.12.2019