„Procesowy” tydzień w Kancelarii

29.01.2019 r. – przed Sądem Okręgowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, który został wytoczony naszemu Klientowi (przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej) przez byłego pracownika o odszkodowanie oraz zadośćuczynienie w łącznej kwocie przekraczającej 100 tys. złotych z tytułu wypadku przy pracy.

31.01.2019 r. – w Sądzie Rejonowym w P. odbędzie się druga rozprawa przeciwko reprezentowanemu przez naszą Kancelarię koncernowi farmaceutycznemu. Proces wytoczony został przez byłą pracownicę w związku z dochodzeniem wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.

01.02.2019 r. – kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w S. w procesie z powództwa byłej pracownicy naszego stałego Klienta (polskiej spółki wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu sprzedającego maszyny rolnicze) o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Prawnikiem, który z ramienia naszej Kancelarii prowadzi ww. procesy, jest mec. Michał Szuszczyński.

28.01.2019