Proces z powództwa dyscyplinarnie zwolnionego dyrektora

22 maja 2019 r. przed Sądem Rejonowym w W. odbędzie się kolejna rozprawa w procesie, który został wytoczony naszemu Klientowi (organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi) przez byłego pracownika – Z-cę Dyrektora Generalnego / Dyrektora Finansowego, zwolnionego z pracy w trybie dyscyplinarnym z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych w rozumieniu art. 52 kodeksu pracy.

Prawnikiem, który z ramienia naszej Kancelarii prowadzi proces, jest mec. Michał Szuszczyński.

20.05.2019