Proces z powództwa byłego pracownika o podwyższenie renty wyrównawczej

23 czerwca 2022 r. przed Sądem Rejonowym w B. odbyła się kolejna rozprawa w procesie, który został wytoczony naszemu Klientowi, polskiej spółce wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu zajmującego się produkcją ogumienia. Powództwo zostało wniesione przez byłego pracownika, a jego przedmiotem jest podwyższenie wysokości renty wyrównawczej wypłacanej pracownikowi na mocy zawartej z nim ugody pozasądowej, po zaistniałym w 1994 r. wypadku przy pracy.

Istotą sprawy jest ustalenie, w jakim stopniu wypadek przy pracy przyczynił się do dzisiejszego stanu zdrowia byłego pracownika, w związku z czym w toku procesu swoje opinie oraz zeznania złożyło już dwóch biegłych sądowych z dziedziny medycyny pracy, neurologii oraz ortopedii i traumatologii.

Prawnikiem, który z ramienia naszej Kancelarii prowadzi proces, jest mec. Michał Szuszczyński.

24.06.2022