Prawomocny wyrok w sprawie z ZUS-em

W dniu 23 stycznia br. odbyła się rozprawa apelacyjna, podczas której Sąd Apelacyjny w P. rozpoznał apelację wniesioną przez ZUS w sprawie, w której nasz Klient (spółka z branży sportowej) odwoływał się od decyzji organu rentowego, w której ZUS uznał, że pracownica naszego Klienta nie jest objęta obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu pracowniczego.

W sprawie tej ZUS uzasadniał swoją decyzję tym, że nie może być mowy o ważnie zawartej umowie o pracę (a tym samym – o istnieniu pracowniczego tytułu do ubezpieczeń społecznych) w sytuacji, gdy tym pracownikiem jest żona właściciela spółki, sama będąca także członkiem zarządu spółki, która przed zawarciem umowy o pracę wykonywała analogiczne czynności w ramach współpracy B2B (tj. w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej). My wywodziliśmy odmiennie. Wygraliśmy. W obu instancjach. Wyrok jest prawomocny.

Sprawę dla naszego Klienta prowadziła mec. Anna Kamińska.

23.01.2020