Pierwsza rozprawa w sprawie z odwołania od wypowiedzenia

W środę 18 grudnia br. przed Sądem Rejonowym w S. odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie, w której nasz Klient (spółka należąca do koncernu auto motive) został pozwany przez pracownika o przywrócenie do pracy. Sprawa została wszczęta odwołaniem od wypowiedzenia umowy o pracę, w którym pracownik zarzuca naszemu Klientowi powołanie się na nierzeczywistą przyczynę wypowiedzenia (którą była likwidacja stanowiska pracy) oraz niezastosowanie kryterium doboru pracownika do zwolnienia. Na kolejnej rozprawie mają zostać przesłuchani pierwsi z wnioskowanych przez nas świadków.

Prawnikiem, który w ww. sprawie reprezentuje naszego Klienta, jest mec. Anna Kamińska.

19.12.2019