O prawie HR przy porannej kawie – nowy cykl spotkań WIPH

13 grudnia 2022 r. radcowie prawni Anna KamińskaMichał Szuszczyński poprowadzą pierwsze spotkanie z nowego cyklu „O prawie HR przy porannej kawie”, organizowane przez Wielkopolska Izbę Przemysłowo-Handlową.

Tematem pierwszego spotkania będzie zmiana warunków zatrudnienia oraz zwolnienia pracowników z przyczyn ekonomicznych. Anna KamińskaMichał Szuszczyński podzielą się doświadczeniami nabytymi w trakcie kilkunastu lat pracy i przedstawią, od strony praktycznej, wybrane zagadnienia związane z prawem HR.

Plan kolejnych spotkań:

Od kary porządkowej do zwolnienia dyscyplinarnego – jak postępować, aby nie przegrać w sądzie pracy?

Najważniejsze aspekty prawno-pracownicze zatrudniania kadry zarządzającej

Udział w spotkaniach jest nieodpłatny, szczegółowe informacje dostępne są na stronie Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

07.12.2022