Nowy Rok rozpoczynamy sukcesem procesowym!

Przed Sądem Rejonowym w S. 6 lutego br. zakończył się w I instancji proces z powództwa byłej pracownicy naszego stałego Klienta (polskiej spółki wchodzącej w skład międzynarodowego koncernu sprzedającego maszyny rolnicze) o odszkodowanie z tytułu dyskryminacji płacowej ze względu na płeć.

Wyrokiem z dnia 6 lutego 2019 r. (na razie nieprawomocnym) Sąd w całości oddalił roszczenie byłej pracownicy przeciwko naszemu Klientowi uznając (w ślad za argumentacją i linią obrony prezentowaną przez naszą Kancelarię w toku procesu), iż fakt otrzymywania przez pracownicę wynagrodzenia za pracę niższego niż wynagrodzenie zatrudnionych na tych samych stanowiskach mężczyzn, nie miał podłoża dyskryminacyjnego ze względu na płeć, a uzasadniony był innymi obiektywnymi przesłankami, uprawniającymi pracodawcę do różnicowania wysokości wynagrodzenia pracowników.

Prawnikami zaangażowanymi z ramienia naszej Kancelarii w proces są mec. Michał Szuszczyński oraz mec. Sylwia Jaworska. Gratulujemy!

08.02.2019