Michał Szuszczyński wziął udział w konsultacjach organizowanych przez Pracodawców RP Wielkopolska

Radca prawny Michał Szuszczyński wziął udział w kolejnym spotkaniu organizowanym przez Pracodawców RP Wielkopolska, które odbyło się 27 czerwca 2022 r.

Punktem wyjścia do spotkania są konsultacje związane z koniecznością zainicjowania prac, których celem jest dostosowanie aktualnych przepisów prawa pracy do zmian społeczno-gospodarczych wywołanych pandemią COVID-19, a także rosyjską napaścią na Ukrainę.

Przedsiębiorcy-pracodawcy muszą liczyć się z przestojami czy nawet okresowym zawieszeniem działalności, dla wprowadzenia których niezbędna będzie większa elastyczność w zakresie czasu pracy.

W spotkaniu wzięli udział pracodawcy i członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Poznaniu oraz Wielkopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan, którego Kancelaria jest aktywnym członkiem.

27.06.2022