Kolejna rozprawa w postępowaniu sądowym dot. zakwestionowania liczebności organizacji związkowej

5 lipca 2022 r. w Sądzie Rejonowym w P. odbędzie się kolejna rozprawa w postępowaniu sądowym, w ramach którego sąd będzie badał liczebność międzyzakładowej organizacji związkowej, działającej m.in. u naszego Klienta – pracodawcy, wchodzącego w skład międzynarodowego koncernu z branży chemicznej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, organizacja związkowa przedstawia pracodawcy, co 6 miesięcy – według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia – informację o liczbie jej członków. Od liczby tej zależy bardzo wiele uprawnień organizacji, jak choćby liczba działaczy związkowych chronionych przed zwolnieniem, czy wymiar tzw. „godzin związkowych”, a więc płatnego zwolnienia od pracy dla członków związku. Zweryfikowanie takiej informacji leży więc w żywotnym interesie pracodawcy.

Po otrzymaniu ww. informacji pracodawca ma prawo zgłosić wobec organizacji pisemne zastrzeżenie co do wskazanej przez nią liczby członków, a organizacja związkowa występuje wówczas do sądu z wnioskiem o ustalenie (zbadanie) rzeczywistej liczby członków.

Prawnikiem prowadzącym postępowania z ramienia Kancelarii jest mec. Michał Szuszczyński.

04.07.2022