Korzystne rozstrzygnięcie w sprawie związanej z wypadkiem przy pracy

Miło nam poinformować, iż właśnie prawomocnie zakończyła się sprawa ubezpieczeniowa, w której Kancelaria reprezentowała pracodawcę – przedsiębiorcę z branży motoryzacyjnej.

Sprawa toczyła się z odwołań pracownika od decyzji ZUS, w których organ rentowy odmawiał pracownikowi przyznania świadczenia rehabilitacyjnego z tytułu ogólnego stanu zdrowia i z tytułu ubezpieczenia wypadkowego. W oparciu o jednoznaczne opinie biegłych w sprawie sądy obu instancji uznały, iż stan zdrowia pracownika nie uzasadnia przyznania mu takiego świadczenia z jakiegokolwiek tytułu.

Takie rozstrzygnięcie jest szczególnie istotne oraz korzystne dla naszego Klienta, gdyż w równolegle toczącej się sprawie ten sam pracownik dochodzi od pracodawcy roszczeń uzupełniających z tytułu wypadku przy pracy podnosząc, iż wypadek wywołał u niego niezdolność do wykonywania pracy zarobkowej.

28.09.2018