Kolejny wyrok w batalii z ZUSem

Z niemałą satysfakcją informujemy, że 9 grudnia br. uzyskaliśmy kolejny korzystny dla naszego Klienta wyrok w sprawie z odwołania od decyzji ZUS.

Nasz Klient – spółka z branży energii odnawialnej, odwołała się od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w której organ rentowy uznał podwykonawcę Spółki – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i współpracującą ze Spółka na podstawie umowy B2B, za pracownika i objął ją pracowniczymi ubezpieczeniami społecznymi. Analogicznych decyzji ZUS wydał wobec naszego Klienta 16. Póki co wyrokami (przy czym najnowszy nie jest jeszcze prawomocny) zakończyły się sprawy dotyczące 6 osób i we wszystkich z nich Sądy za prawidłowe uznały prezentowane przez nas stanowisko i argumentację przemawiającą za wadliwością wydanych przez ZUS decyzji.

Sprawy te dla naszego Klienta prowadzi mec. Anna Kamińska.

17.12.2020