Kolejny proces zakończony na korzyść Klienta Kancelarii

Zakończył się w I instancji proces z powództwa byłego pracownika naszego Klienta (przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej).

W procesie tym były pracownik żądał od naszego Klienta świadczeń związanych z wypadkiem przy pracy, jakiego doznał w 2013 r., tj.: zadośćuczynienia w kwocie 130.000,00 zł, odszkodowania w kwocie 10.000,00 zł, dożywotnej renty w kwocie 1.500,00 zł miesięcznie oraz ustalania na przyszłość odpowiedzialności naszego Klienta za ewentualne inne następstwa wypadku. W sprawie przesłuchanych zostało kilkunastu świadków, a swoje opinie wraz z opiniami uzupełniającymi złożyło trzech biegłych lekarzy sądowych.

Wyrokiem z dnia 12.02.2019 r. Sąd zasądził na rzecz pracownika na poczet wszystkich powyższych roszczeń łączną kwotę 7.500,00 zł, a w pozostałym zakresie powództwo oddalił. Pomimo wygrania przez nas sprawy w przeważającym zakresie, po otrzymaniu pisemnego uzasadnienia wyroku będziemy wspólnie z naszym Klientem podejmować decyzję o ewentualnym wniesieniu apelacji.

13.02.2019