Kolejne wyzwania szkoleniowe wspólników Kancelarii

Z początkiem września mec. Anna Kamińska i mec. Michał Szuszczyński rozpoczęli udział w kolejnych edycjach kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Celem prowadzonych zajęć jest przybliżenie najistotniejszych zagadnień związanych z prawem pracy, jakie mogą pojawić się w pracy pracowników działu kadrowo-płacowych. Jak zawsze, największy akcent położony jest w trakcie spotkań na praktyczny aspekt stosowania prawa w omawianym zakresie.

Ponadto, wraz z początkiem nowego roku akademickiego, mec. Michał Szuszczyński po raz trzeci rozpocznie zajęcia z prawa pracy ze studentami Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, podczas których będzie przybliżał młodym adeptom prawa praktyczne aspekty związane z szeroko pojętą sferą zatrudniania i HR. Z przyjemnością informujemy także, że mec. Szuszczyński jest także członkiem Rady Ekspertów Wyższej Szkoły Bankowej, w ramach której odpowiada za indywidualne i zbiorowe prawo pracy.

21.08.2018