Kolejne wyzwania szkoleniowe wspólników Kancelarii

Z początkiem roku mec. Anna Kamińska i mec. Michał Szuszczyński rozpoczęli udział w kolejnych edycjach kursu Specjalista ds. Kadr i Płac organizowanych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Celem prowadzonych zajęć jest przybliżenie najistotniejszych zagadnień związanych z prawem pracy, jakie mogą pojawić się w pracy pracowników działu kadrowo-płacowych. Jak zawsze, największy akcent położony jest w trakcie spotkań na praktyczny aspekt stosowania prawa w omawianym zakresie.

10.01.2020