Kolejne szkolenie dla kadry kierowniczej

20 grudnia 2022 r. wspólnicy kancelarii – mec. Anna Kamińska oraz mec. Michał Szuszczyński – przeprowadzą szkolenie dla kadry kierowniczej naszego Klienta – jednej z ogólnopolskich sieci hoteli.

Celem szkolenia jest przekazanie osobom z managementu praktycznej wiedzy w obszarze prawa HR, która ma pozwolić efektywnie i sprawnie kierować na co dzień pracą podwładnych.

Podczas szkolenia szczególny nacisk zostanie położony na czas pracy oraz odpowiedzialność porządkową, materialną i dyscyplinarną pracowników.

20.12.2022