Kolejne rozprawy w sporach z ZUS

W dniach 24 i 25 września br. odbyły się kolejne rozprawy w sprawach, w których nasz Klient (spółka z branży energii odnawialnej) odwołuje się od decyzji ZUS, w których organ rentowy uznał tzw. samozatrudnionych (tj. osoby prowadzące działalność gospodarczą i współpracujące z naszym Klientem) za pracowników Spółki.

ZUS swoimi decyzjami objął kilkunastu takich przedsiębiorców i zobowiązał w nich naszego Klienta – jako domniemanego płatnika składek – do uregulowania zaległych należności składkowych. Od wszystkich tych decyzji wnieśliśmy odwołanie. Dotychczas jedno postępowanie zakończyło się prawomocnym wyrokiem, w którym Sąd Okręgowy w P. zmienił decyzję ZUS, w całości uwzględniając nasze odwołanie. Pozostałe sprawy są w toku.

Naszego Klienta w ww. sprawach reprezentuje mec. Anna Kamińska.

25.09.2019