Kancelaria doradza w procesie rokowań dotyczących zawarcia układu zbiorowego pracy

22 grudnia 2022 r. wspólnik kancelarii – mec. Michał Szuszczyński – będzie ponownie uczestniczył wraz z Zarządem naszego Klienta (polskiej spółki europejskiego koncernu zajmującego się wytwarzaniem wyrobów z gumy) w spotkaniu z zakładowymi organizacjami związkowymi działającym na terenie zakładu pracy. Przedmiotem spotkania będzie negocjacja treści nowego zakładowego układu zbiorowego pracy dla naszego Klienta.

20.12.2022