Dlaczego pracodawca powinien zadbać o określenie zakresu działalności konkurencyjnej w umowie z pracownikiem?

Po ustaniu stosunku pracy były pracownik nie jest objęty kodeksowym obowiązkiem dbania o dobro zakładu pracy, dlatego tak istotne jest precyzyjne określenie zakresu zakazu konkurencji w klauzuli konkurencyjnej. Ponadto określenie umownego zakresu działalności konkurencyjnej ma charakter zindywidualizowany, dlatego należy go interpretować z uwzględnieniem m.in. treści umowy oraz okolicznościami jej zawarcia.

Na łamach bloga Prawo w HR – praktycznie o prawie pracy Michał Szuszczyński oraz Aleksandra Pospieszyńska omawiają stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z 10 maja 2018 r. w odniesieniu do powyższego tematu.

Zapraszamy do lektury artykułu „Precyzyjne określanie zakresu zakazu konkurencji ustanawianego w klauzuli konkurencyjnej”.

14.09.2023