Czy pracownik musi zwrócić pracodawcy jego mienie nawet na L4?

Pracodawca dokonując powierzenia mienia pracownikowi (np. służbowego laptopa czy auta) przekazuje je wyłącznie do dyspozycji pracownika, z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się. Obowiązujące przepisy nie rozstrzygają wprost, czy w przypadku nieobecności pracownika w pracy pracodawca może zażądać od niego zwrotu powierzonego mienia, nawet jeżeli nie przewidują tego regulacje wewnętrzne obowiązujące w zakładzie pracy.

Na łamach bloga Prawo w HR – praktycznie o prawie pracy Michał SzuszczyńskiAleksandra Pospieszyńska omawiają stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do powyższego tematu.

Zapraszamy do lektury „Prawo żądania od pracownika zwrotu powierzonego mienia”.

17.08.2023