Czy napiwek może być traktowany jako wynagrodzenie za pracę?

Napiwek otrzymany od klienta, wypłacany przez pracodawcę w oparciu o zorganizowany i zobiektywizowany system podziału, stanowi składnik wynagrodzenia za pracę o charakterze premiowym. Źródłem zobowiązania pracodawcy do wypłaty danego składnika wynagrodzenia może być ustalony zwyczaj, nawet wobec braku w umowie o pracę zapisów regulujących zasady rozdysponowania uzyskanych przez pracowników kwot pieniężnych.

Na łamach bloga Prawo w HR – praktycznie o prawie pracy Michał SzuszczyńskiAleksandra Pospieszyńska omawiają stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w odniesieniu do powyższego tematu.

Zapraszamy do lektury „Kiedy napiwek staje się składnikiem wynagrodzenia za pracę?

07.09.2023