Coraz mniej czasu na dostosowanie się do nowych zasad dotyczących monitoringu w miejscu pracy

Przypominamy, iż ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych wprowadzone zostały do kodeksu pracy regulacje dotyczące monitoringu wizyjnego i poczty elektronicznej (nowe przepisy: art. 22[2] i art. 22[3] kp). Przepisy te, obowiązujące od dnia 25 maja 2018 r., określają cel, zakres oraz sposób stosowania monitoringu wobec pracowników, a także nakazują pracodawcy odpowiednie uregulowanie tych kwestii.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) wskazał jednak, że ww. regulacje nie dały pracodawcom wystarczająco dużo czasu na przygotowanie się do zmian. Z uwagi na powyższe, UODO zaznaczył, iż administratorzy mają czas do końca września 2018 r. na dostosowanie się do nowych przepisów. Do tego czasu, zgodnie z zapowiedziami Prezesa UODO, nie będzie on podejmował żadnych działań władczych w związku z nowymi przepisami, traktując ten okres jako swoisty okres „przejściowy”.

Z uwagi na powyższe, już teraz zachęcamy Państwa do przygotowania się na stosowanie ww. wymogów, co w szczególności obejmować może konieczność zmiany obowiązujących u pracodawców aktów wewnętrznych (regulaminu pracy, polityki monitorowania itp.).

21.08.2018