Jarosław
Augustyn

doradca podatkowy

Współpracując z Kancelarią wspieram jej Klientów poprzez przygotowywanie kompleksowych analiz i opinii z zakresu konsekwencji podatkowych planowanych i podejmowanych przez Klientów działań oraz udzielanie porad i opinii z zakresu obowiązujących w Polsce przepisów prawa podatkowego (VAT, podatki dochodowe, opłata skarbowa i in.). Reprezentuję Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi. Jeśli okaże się to wskazane lub konieczne, pomagam w przygotowaniu wniosków o wydanie interpretacji podatkowych. Sporządzam także na rzecz Klientów deklaracje i zeznania podatkowe.

Wspieram Klientów Kancelarii we wszelkich kwestiach dotyczących konsekwencji ich działań lub zamierzeń także na gruncie ubezpieczeń społecznych, w szczególności w zakresie rozliczania należności z tytułu podróży służbowych, możliwości oraz warunków stosowania 50% KUP i in.

Przez lata współpracowałem z największymi wielkopolskimi kancelariami prawnymi, mam za sobą także okres pracy w urzędzie skarbowym. Ze wspólnikami Kancelarii współpracuję od kilkunastu lat.

Jestem absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Powrót do zespołu