Anna
Kucal

radca prawny

W ramach współpracy z Kancelarią, wspieram pracodawców w ich codziennej działalności w obszarze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Posiadam również doświadczenie procesowe w sprawach pracowniczych – reprezentowałam pracodawców przed sądami powszechnymi w sprawach związanych z rozwiązaniem umowy o pracę, mobbingiem, naruszeniem zasady równego traktowania w zatrudnieniu, dyskryminacją czy naruszaniem przez pracowników i byłych pracowników umów o zakazie konkurencji oraz w sporach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczących wydatkowania środków z ZFŚS. W dotychczasowej praktyce zajmowałam się także kwestiami związanymi z wdrażaniem przepisów wewnątrzzakładowych: regulaminów pracy, wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W kręgu moich zainteresowań pozostają również wszelkie zagadnienia związane z PPK.

Przed rozpoczęciem współpracy z Kancelarią doświadczenie zawodowe zdobywałam w poznańskich kancelariach prawnych świadczących kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców.

Ukończyłam prawo na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Powrót do zespołu