Anna
Górna-Nowak

radca prawny

Specjalizuję się w obszarze indywidualnego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, wspierając w tym zakresie pracodawców w ich codziennej działalności. Udzielając porad prawnych Klientom Kancelarii pogłębiłam swoją wiedzę w zakresie zagadnień dotyczących korzystania z uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, a także prawidłowego rozliczania na gruncie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych świadczeń na rzecz pracowników. Wyspecjalizowałam się również w kwestiach związanych z regulacjami „COVID-owymi” / tarczowymi.

Występuję w imieniu Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią zdobywałam wiedzę prawniczą w poznańskich kancelariach prawnych świadczących kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców.

Ukończyłam studia prawnicze oraz studia na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu.

Posługuję się językiem angielskim.

 

Powrót do zespołu