Anna
Górna-Nowak

radca prawny

Specjalizuję się w obszarze indywidualnego prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych, wspierając w tym zakresie pracodawców w ich codziennej działalności.

Udzielam porad prawnych Klientom w zakresie zagadnień dotyczących korzystania z uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, prawidłowego rozliczania świadczeń pracowniczych na gruncie przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych, a także wszelkich aspektów prawnych związanych z tzw. global mobility, czyli delegowaniem pracowników do wykonywania pracy poza terytorium Polski. Wyspecjalizowałam się również w kwestiach związanych z regulacjami dotyczącymi COVID-19 i „tarcz antycovidowych”.

Występuję w imieniu Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią zdobywałam doświadczenie w poznańskich kancelariach prawnych świadczących kompleksowe usługi prawne na rzecz osób fizycznych i przedsiębiorców.

 

Powrót do zespołu