Angelika
Stankiewicz

Office Manager

Jestem entuzjastką optymalizacji pracy i wdrażania usprawnień w środowisku biurowym. Z zaangażowaniem koordynuję funkcjonowanie kancelarii i czuwam nad sprawną komunikacją wewnętrzną oraz zewnętrzną. Za niezbędne w swojej pracy uważam zorganizowanie, umiejętność rozwiązywania problemów i sprawczość, którymi kieruję się na co dzień.

Moje doświadczenie zawodowe to połączenie dynamicznych stanowisk sprzedażowych i skrupulatnej pracy w administracji. Przez blisko 4 lata pracowałam w jednej z kancelarii we Wrocławiu, gdzie zapoznałam się ze specyfiką branży i nauczyłam się odpowiadać na jej administracyjne potrzeby.

W obszarze moich zainteresowań znajdują się zarządzanie zasobami ludzkimi oraz zarządzanie projektami. Zgadzam się ze stwierdzeniem, że jedyną pewną w życiu jest ciągła zmiana, dlatego stale podnoszę swoje kwalifikacje i jestem otwarta na nowe wyzwania.

Ukończyłam zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, a swoją pracę dyplomową poświęciłam wybranym dysfunkcjom w doborze pracowników do organizacji.

Powrót do zespołu